همه خدمات شرکت نیکان سازه سیوان

1.ساخت ابنیه سبک و سنگین بتونی و فلزی ، انبوه سازی
2.ساخت سازه های صنعتی بتونی و فلزی
3.اجرای خطوط انتقال آب ، گاز، نفت
4.تاسیسات مکانیکال ، الکتریکال ، ابزار دقیق ، مخابرات
5.شبکه های آبی و تاسیساتی شهری، صنعتی و زیر بنایی
6.ساخت پل و مخازن بتونی
7.اجرای تاسیسات ایستگاه پمپاژ و تاسیسات سرچاهی
اهداف بلند مدت شرکت :
1.افزایش کیفیت اجرای پروژه ها با رعایت کامل استاندردهای ملی و بین المللی.
2.حفظ،نگهداری و استفاده بهینه از منابع امکانات و استعدادهای عمرانی اقتصادی کشور.
3.افزایش تجربه و دانش فنی روز به منظور رسیدن به توانمندیهای مورد انتظار.
4.ایجاد درآمد و کسب سود به منظور تقویت بنیه مالی شرکت.
5.مشارکت در سازندگی و بازسازی زیرساختهای عمرانی کشور با استفاده ار امکانات موجود.
6.ایجاد بستر مناسب برای مشارکت نیروهای متخصص و متعهد در صحنه توسعه اقتصادی کشور.
7.ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه عمران و آبادانی کشور.