پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده
1.پروژه NGL  سیری واقع در استان هرمزگان:
شامل ساخت ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی به مساحت تقریبی 17000 متر مربع به همراه کلیه تاسیسات الکتریکال و مکانیکال پروژه محوطه سازی پروژه به مساحت تقریبی 1.5 هکتار . ….
کارفرمای اصلی :شرکت نفت OIEC
کارفرما :شرکت مهندسی پناه ساز ایران
2.پروژه اتان و پروپان پتروشیمی بندر امام خمینی (BIPC ) واقع در استان خوزستان:
بخش الکتریکال سایت پروژه وکلیه ساختمانهای صنعتی وغیر صنعتی و….. بطور کامل
کارفرما:پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
3.پروژه بندر صیادی امیر آباد واقع در استان مازندران شامل:
ابنیه (ساختمانهای پست برق ، مخزن بتونی زیر زمینی آب)- تاسیسات الکتریکال (شبکه توزیع برق ، ایجاد سه پست توزیع برق ، ایجاد خطوط انتقال بیش از 70 کیلومتر کابل کشی و تاسیسات الکتریکی کل ساختمانهای پروژه) تاسیسات مکانیکال (سیستم آتش نشانی کامل بندر ، انتقال و توزیع آب شرب و غیر شرب ؛ سیستم فاضلاب صنعتی و غیر صنعتی پروژه ) بطور کامل.
کارفرما:سازمان شیلات کشور
4.تاسیسات الکتریکال و مکانیکال نیروگاه سیکل ترکیبی نکا واقع در استان مازندران:
کلیه تاسیسات الکتریکال و مکانیکال سایت بیرونی و همچنین ساختمانهای صنعتی شامل پمپاژ، کلراسیون، انبارها و …..
کارفرمای اصلی :شرکت مپنا
کارفرما:شرکت مهندسی پناه ساز ایران
5.پروژه بندر سجافی (هندیجان)واقع در استان خوزستان:
کلیه تاسیسات الکتریکال و مکانیکال بخشی از ابنیه و سیویل پشتیبانی ، مخزن آب و …..
کارفرما:اداره بنادر و کشتیرانی خوزستان
6.پروژه نفت دهلران (چشمه خوش)واقع در استان ایلام :
نصب خط لوله و تاسیسات سر چاهی و ساخت جاده دسترسی
کارفرما:شرکت پارس اقدم
7.پروژه مسکن مهر آبادان واقع در استان خوزستان:
احداث 148 واحد مسکن مهر آبادان بصورت صنعتی سازی
کارفرما: سازمان مسکن و شهر سازی خوزستان
8.پروژه مسکن مهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی
احداث 554 واحد مسکن مهر مشهد بصورت صنعتی سازی
کارفرما:سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی
9.پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد(فراب) واقع در استان یزد:
انجام راکفیل و بکفیل ، محوطه سازی داخلی و خارج کولینک
کارفرما:شرکت احداث و توسعه نیروگاه های ایران – مپنا
10.پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه گازی ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان:
محوطه سازی ،جدول بندی ،اجرای آسفالت ، اجرای پداستالهای مسیر انتقال سوخت ، اجرای ساختمان پکیچ ، اجرای مسیر خط کاندوییت ، فضای سبز
کارفرما:
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های ایران – مپنا
11.پروژه عملیات تجهیز کارگاه موقت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس
کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه ها ویژه مپنا توسعه 3
در حال اجرا