دستاوردهای ما

موضوع فعالیت شرکت: ارائه خدمات مهندسی-خرید-اجرا-نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی در بخش مکانیکال – تاسیسات برق و ابزار دقیق ، ابنیه صنعتی
زمینه های فعالیت شرکت:
ساخت ابنیه سبک و سنگین بتونی و فلزی ، انبوه سازی.
ساخت سازه های صنعتی بتونی و فلزی.
اجرای خطوط انتقال آب ، گاز، نفت.
تاسیسات مکانیکال ، الکتریکال ، ابزار دقیق ، مخابرات.
شبکه های آبی و تاسیساتی شهری، صنعتی و زیر بنایی.
ساخت پل و مخازن بتونی.
اجرای تاسیسات ایستگاه پمپاژ و تاسیسات سرچاهی.
اهداف بلند مدت شرکت :
افزایش کیفیت اجرای پروژه ها با رعایت کامل استاندردهای ملی و بین المللی.
حفظ،نگهداری و استفاده بهینه از منابع امکانات و استعدادهای عمرانی اقتصادی کشور.
افزایش تجربه و دانش فنی روز به منظور رسیدن به توانمندیهای مورد انتظار.
ایجاد درآمد و کسب سود به منظور تقویت بنیه مالی شرکت.
مشارکت در سازندگی و بازسازی زیرساختهای عمرانی کشور با استفاده ار امکانات موجود.
ایجاد بستر مناسب برای مشارکت نیروهای متخصص و متعهد در صحنه توسعه اقتصادی کشور.
ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه عمران و آبادانی کشور.
ارزش ها و تعهدات شرکت :
شرکت نیکان سازه با اعتقاد به ارزش های الهی با سنت های هستی در کلیه فعالیتهای خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آ« ارج می نهد.بر این باوریم که ((صداقت و درستی))،((وفای به عهد و امانتداری)) و ((رعایت قوانین و مقررات ))ارکان اعفقاد آفرین کان سازه با اعتقاد به ارزش های الهی با سنت های هستی در کلیه فعالیتهای خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آ« ارج می نهد.بر این باوریم که ((صداقت و درستی))،((وفای به عهد و امانتداری)) و ((رعایت قوانین و مقررات ))ارکان اعتقاد آفرین همکاری نیکان سازه با تمام ذینفعان است.
نیکان سازه خود را در ثبال کارفرمایان پاسخگو می داند و در فرایند ارائه خدمت به ایشان از هر گونه راهنمایی و انتقال دانش و تجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد.
این شرکت مه تنها خود را به رعایت استانداردها و توافقات کیفی تعهد شده ملزم می داند ، بلکه به لحاظ حرفه ای در اجرای پروژه ها ، بهبود های کیفی ممکن را به کارفرمایان پیشنهاد می دهد ، بر این باور به ((نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات)) و ((بهبود مستمر در فرایندهای کسب و کار خود)) می اندیشد.
در نیکان سازه یادگیری در ابعاد فردی و سازمانی یک باور و نوآوری یک ارزش ویژه است.بر این اساس این شرکت خود را پیشاهنگ ورود به عرصه پروژه هایی می داند که نیازمند بومی سازی فناوری است.کارکنان منابع حیاتی و سرمایه های اصلی شرکت در عین اعتقاد به انگیزش و خشنودی کارکنان، در یک همکاری پایدار به سلامت و ایمنی و رشد و تعالی ایشان می اندیشدومدیران به سود آوری بلند مدت در چارچوب اهداف و منافع ملی و ارزش های سازمانی خود می نگرد و شهرت و اعتبار خویش را نزد ذینفعان را منشاء پایداری آن میداند.فعالیتهای نیکان سازه همواره در رشد و شکوفایی سرمایه ملی ارزش آفرین خواهد بود.همچنین با اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی ، نیکان سازه خود را به حفظ محیط زیست متعهد می داند.
پس بدینسان شرکت نیکان سازه خود را متعهد به اجرای موارد ذیل می داند:
اجرای به هنگام پروژه ها در زمان برنامه ریزی شده با هزینه بهینه و مطابق کیفیت مورد نظر کارفرمایان.
بکارگیری منابع انسانی واجد شرایط و متخصص و توجه و بکارگیری خلاقیتهای منابع انسانی در افزایش راندمان کاری.
تبیین و اجرای تدابیر و خط مشی در زمینه انجام امور اجرایی و مدیریت طرحهای عمرانی و تاسیساتی .
بکارگیری راه کارها و روشهای جدید در امور اجرایی مربوط به طرحهای عمرانی و ساختمانی به همراه سیستم منظم اطلاع رسانی از وضعیت عملکرد پروژه ها.
افزایش بازده کار با ایجاد روش های نوین مدیریت به منظور تسهیل در گردش کار.
توسعه روابط سود آور دو طرفه با کارفرمایان و تامین کنندگان فرعی.
رعایت نکات ایمنی و محیط زیستی به منظور حفظ سلامت منابع در اجرای پروژه ها.

2000
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2000

2002
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2002

2004
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2004

2007
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2007

2009
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2009

2011
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2011

2012
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2012

2013
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2013

2014
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2014

2015
موفقیت های شرکت نیکان سازه سیوان

2015

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

.

بهره وری

بهره وری

.